1.Voorwerp

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop tussen enzerzijds elk persoon die surft op de website www.moods-lier.be (de gebruiker/klant) en anderzijds

BVBA Pand 87 (Moods)

Antwerpsestraat 87

2500 Lier

BE 0629 874 250

(de verkoper)


Door te surfen naar en gebruik te maken van bovenvermelde website, stemt de gebruiker er mee in alle hieronder beschreven voorwaarden na te leven. De gebruiker is er van op de hoogte dat deze op om het even welk moment bijgewerkt kunnen worden..

 

2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de klant.

 

3.De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging van de verkoper van de bestelling van de klant.

 

4.Producten

Producten zijn enkel beschikbaar voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

De eigenschappen van de producten die worden aangeboden op de website www.moods-lier.be worden in de mate van het mogelijke gedefinieerd op de webpagina van elk product zodat de gebruiker voor het plaatsen van een bestelling op de hoogte is van de essentiële kenmerken. De gebruiker erkent tot een aankoop over te gaan op basis van deze beschrijving. Bij elke betwisting met betrekking tot de aard van het product, zal verwezen worden naar de beschrijvende fiche van het product. De illustraties en afbeeldingen die ter beschikking worden gesteld hebben in geen geval een bindend karakter. De verkoper is niet verantwoordelijk voor kleur- en andere afwijkingen tussen de foto en het werkelijke product.

 

5.Beschikbaarheid

De verkoper houdt de webshop steeds up to date. Toch bestaat de mogelijkheid dat producten die als 'beschikbaar' op de site staan, uitverkocht zijn. In dat geval zal de verkoper de koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen en een alternatief voorstellen als dat mogelijk is.

De verkoper kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten bij de weergave van de beschikbaarheid van de producten.

 

6.Prijzen

Alle prijzen op de website worden vermeld in euro, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.

De artikelen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van registratie van de bestelling. Wordt er een fout vastgesteld in de prijs van de goederen die besteld werden, dan zal de verkoper de gebruiker daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. De gebruiker kan dan de bestelling bevestigen aan de aangepaste prijs of de bestelling annuleren.

 

7.Levering

Bij het plaatsen van een bestelling kan de klant kiezen om het product af te halen in de winkel of het te laten versturen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt aan de verkoper. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn louter een indiciatie en zijn in geen geval bindend.

Het risico wordt overgdragen aan de koper op het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper verlaten.

 

8.Betaling

Betalingen die uitgevoerd worden op de webpagina, verlopen via het beveiligd betaalsysteem Mollie. Mollie versleutelt alle informatie met betrekking tot het gebruik van een kaart tijdens de online betaaloperatie.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het eventuele gebruik door derden.

 

9.Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.

 

10.Herroeping

De klant heeft gedurende veertien dagen het recht om zijn aankoop te herroepen en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen vertegenwoordiger.

Teruggestuurde artikelen worden enkle geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking op het retouradres van de onderneming wordt teruggestuurd per aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs. Het ontvangsbewijs geldt als bewijs van datum. Gevlekte, beschadigde, ernstig gekreukte of gebruikte artikelen worden niet terugbetaald.

Elke terugzending dient aangekondigd te worden via het retourformulier dat te vinden is op de website.

De kosten en het risico van terugzending zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten die de klant heeft betaald om zijn bestelling te ontvangen, zijn niet terugvorderbaar.

De prijs van het gekochte goed zal terugbetaald worden mits aftrek van ontvangen kortingen of voordelen.  De verkoper zal dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Herroepingsrecht is uitgesloten voor goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of aangepast en voor goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

De klant kan geen beroep doen op het herroepingsrecht voor goederen die aangekocht worden tijdens de soldenperiode.

 

11.Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

 12.Import tax

Wanneer goederen geleverd dienen te worden buiten België, bestaat de mogelijkheid dat import rechten of andere taxen, eigen aan het land van bestemming, betaald moeten worden. De verkoper  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze bijkomende kosten.